Archiv autora: Jaromir

Sbírka oblečení „podzim/zima 2017“

Máte doma oblečení a obuv všech velikostí, hračky, kočárky, knížky, deskové hry atd., co již nevyužijete, ale posloužilo by to ještě dalším lidem?

Budeme rádi, pokud nám tyto věci darujete.

Vše můžete přinést v pátek 6. 10. 2017 od 16 do 18 hodin a 7. 10. 2017 od 9 – 11.30 hodin do kanceláře Spolku Daveláček – 2. patro úřadu městyse Davle (nad knihovnou).

Děkujeme Spolek Daveláček

Těšíme se na muzikál

V neděli 17.9. 2017 vyrážíme opět za kulturou. Tentokrát do Kongresového centra na muzikál „Ať žijí duchové“.
Výlet je určený pro děti školního věku. Sraz ve 12.15 na vlakovém nádraží v Davli. Odjezd z Davle ve 12.21.
Návrat autobusem okolo 18 hodiny. Cílová stanice „U pomníku“ Davle.
S sebou: batoh, pití, malá svačina, vhodné společenské oblečení.

Prázdninový výlet – ZOO ve Dvoře Králové nad Labem

Koncem prázdnin jsme navštívili námi dlouho plánované ZOO ve Dvoře Králové nad Labem. Výletu se zúčastnilo celkem 50 lidí, z toho 40 sociálně znevýhodněných. Počasí se vydařilo, atmosféra byla perfektní. V ZOO děti pozorovaly různá zvířata a jejich prostředí, plnily úkoly, dováděly v lanovém centru. Všichni jsme se zúčastnili projížďky ZOOTRUCKEM AFRICKOU A LVÍ SAFARI. Odměnou za tento výlet nám byl štěbetající a usměvavý dav 34 dětí.
Děkujeme všem za účast a těšíme se příště na shledanou. Děkujeme také panu Martinovi Jandovi, který nás svým autobusem bezpečně dovezl tam i zpět.
ZOO Dvůr Králové má více než 60letou historii. Během této doby se změnila z původního malého zookoutku v jednu z největších zoologických zahrad v Česku a jednoho z nejvýznamnějších chovatelů afrických zvířat ve světě.
Královédvorská zoologická zahrada vznikla na území původního soukromého parku s kopií renesančního zámku v blízkosti Vídně, kterou nechal v roce 1905 postavit továrník Richard Neumann. Po znárodnění textilního průmyslu v roce 1945 vzniklo ve vile městské Vlastivědné muzeum, jehož součástí se postupně staly klece s evropskými zvířaty – základ budoucí zoo.
Zoologická zahrada byla oficiálně otevřena pro veřejnost dne 9. května 1946 na ploše pouhých 6,5 ha. Prvním správcem zoo a zároveň kustodem muzea byl v letech 1946–1953 Josef Fabián. Především v prvních desetiletích byly jednotlivé klece a výběhy stavěny svépomocí. Mezi nejvýznamnější patří adaptace původního palmového skleníku na Tropický pavilon s opicemi, ptáky a prvním královédvorským lvem nazývaným Rémus.
V současnosti vede zoo MVDr. Přemysl Rabas. Pod jeho vedením se zoo důsledně zaměřila na prezentaci africké fauny. Africká specializace zoo se projevuje nejen ve skladbě chovaných druhů, ale zoo návštěvníkům zprostředkovává i africkou kulturu. Stále drží největší kolekci afrických zvířat v Evropě a nabízí jedinečné zážitky při jízdě mezi volně se pohybujícími zebrami, antilopami či ptáky. Kromě velkých skupin žiraf a nosorožců je možné vidět i slony, šimpanze, okapi a stovky dalších zvířat. V tropických pavilonech na návštěvníky čekají krokodýli s rybami a želvami, ale také jedovaté kobry či mamby a volně poletující ptáci. To vše v prostředí prodchnutém exotikou, kde je možné ochutnat africká jídla, poslouchat africkou hudbu a kochat se africkým uměním. K tomu přibylo několik velkolepých dětských hřišť, lanový park a od července 2015 i jediné lví safari ve střední a východní Evropě, kde mohou návštěvníci vlastními vozy projíždět mezi smečkou volně se pohybujících lvů.
Výlet byl pro sociálně znevýhodněné hrazen z dotace Nadačního fondu Agrofert. Děkujeme. Ostatní účastníci zájezdu si veškeré výdaje hradili sami.

Nové prostory spolku Daveláček

O prázdninách se nám povedlo pronajmout si od Městyse Davle volné prostory v podkroví obecního domu a tak po téměř pěti letech činnosti bude mít náš spolek konečně opravdové a doufáme, že i dlouhodobé zázemí.

V současné době zde probíhají stavební úpravy, abychom od poloviny září mohli tyto prostory začít využívat jako kancelář, hernu, i školící centrum zároveň.

Děkujeme všem sponzorům, kteří se na realizaci podílí. Konkrétně Hornbach – Chuchle, Čestlice, Černý most i Řepy a firmě koberce Breno.

Aktivity Daveláčku za první polovinu roku 2017

 

Partnerství s Nadačním fondem AVAST

Spolek Daveláček v letošním roce opět získal finanční podporu od  Nadačního fondu AVAST. Ve spolupráci s naší patronkou paní Marcelou Římalovou vznikl projekt na podporu mimoškolní činnosti dětí. Zájmová činnost dětí je pro jejich rozvoj a socializaci velmi důležitá a z naší zkušenosti víme, že děti ze sociálně znevýhodněných rodin zájmové kroužky právě z finančních důvodů nenavštěvují. Spolek Daveláček se snaží mimoškolní činnost dětí podporovat dlouhodobě, ale velmi omezeným finančním rozpočtem. Abychom mohli umožnit dětem ze znevýhodněných rodin alespoň jeden zájmový kroužek podle jejich výběru, museli jsme žádat o finanční pomoc. Jsme velmi rádi, že Nadační fond AVAST náš projekt shledal potřebným a podpořil ho částkou 40 tisíc korun. Velmi si vzájemné spolupráce vážíme a srdečně děkujeme Marcele Římalové za pomoc a její podporu našeho spolku.

Projekt financovaný ze zdrojů EU

Dalším dílčím úspěchem Spolku Daveláček je získání finanční podpory od Ministerstva práce a sociálních věcí na základě našeho projektu S Daveláčkem pro rodinnou pohodu na pomoc sociálně znevýhodněným rodinám v rámci pravidelné spolupráce a podpory. Díky tomuto projektu bude možné rodiny pravidelně navštěvovat, pomáhat jim s každodenními starostmi a pomoci případně v oblasti finančního poradenství, hledání zaměstnání a v dalších aktivitách dle individuálních potřeb rodin.

Sbírka oblečení a obuvi 

Druhý dubnový víkend proběhla pravidelná sbírka oblečení a obuvi. Děkujeme všem za poskytnuté oblečení, obuv, hračky a ostatní materiální pomoc, která byla využita a nabídnuta potřebným rodinám. Pomoci a podpory si velmi vážíme a všem děkujeme.
Připravujeme tradiční podzimní sbírku, která proběhne v měsíci říjnu, o přesném termínu vás budeme informovat.

Oslava Dne dětí

Poslední květnová sobota patřila všem dětem, které se sešly na tradiční oslavě Dne dětí v davelském parku. K hezkému dni přispělo krásné letní počasí, velká účast dětí (soutěžilo asi 180 dětí), výborné občerstvení od našich hasičů a pohodová atmosféra.
Část parku byla vyčleněna třem skákacím hradům, které si děti náležitě užily a které nám za bezkonkurenční cenu zapůjčila paní Věra Benešová z Letů u Dobřichovic (www.BABY-SERVIS.cz).
Pro děti bylo připraveno 16 různorodých stanovišť, kde děti předvedly svou šikovnost a zručnost. Za odměnu a velkou snahu si každý domů odnesl věcné ceny a sladké odměny. Kromě soutěžních stanovišť si děti mohly nechat namalovat obrázek na obličej od Lenky Bartošové nebo vyrobit lodičku ve výtvarné dílničce, kterou připravila paní Iwona Zemanová.
Na organizaci se tradičně podílel městys Davle, Spolek Daveláček, STREPY a dobrovolníci z řad našich školáků. Za Spolek Trepka nám pomohl Michal Ježdík a zázemí a občerstvení nám dělali hasiči SDH Davle, bez jejichž pomoci se podobné akce neobejdou. Hasičům děkujeme také za sponzorský dar v podobě výborné točené malinovky.
Děkujeme také našim každoročním hostům Policii ČR a jejím příslušníkům, kteří se dětem věnovali a ukázali jim policejní vůz a jeho vybavení. Mnoho dětí a rodičů využilo bezplatné projížďky po Vltavě, za kterou srdečně děkujeme Maríně Davle.
Žádná podobná akce se neobejde bez sponzorů, díky nimž se mohly pořídit ceny pro děti a zajistit organizace dětského dne. Našimi sponzory jsou: VS Petrol, Petr Švejda – chovatelské a zahradnické potřeby, Taverna Thessaloniki a mnoho dalších, kteří na dobrovolném vstupném zaplatili více než 200 korun. Všem patří velké poděkování.

Sbírka oblečení „jaro/léto 2017“

Máte doma oblečení a obuv všech velikostí, hračky, kočárky, atd., co již nevyužijete, ale posloužilo by to ještě dalším lidem?
Budeme rádi, pokud nám tyto věci darujete.
Konkrétně sháníme pro „naše“ rodiny  funkční hračky a komponenty na zahradu, pískoviště, hluboký kočárek.
Vše můžete přinést v pátek 7.4.2017 od 16 do 18 hodin a 8.4.2017 od 9 – 11 hodin do společenského sálu hotelu Pivovar v Davli.
Děkujeme
Spolek Daveláček

Návštěva studia virtuální reality

Dne 14. února se „našim nejstarším klukům“ splnilo velké přání, když v doprovodu Ivety navštívili studio virtuální reality. Kluci měli možnost během dvou hodin, kdy se střídali ve dvou místnostech vyzkoušet různé hry a ocitnout se tam, kde si přáli. Největší úspěch měli profese.
Pánové vážně pracovali a nebylo to vůbec lehké. Profese automechanika, prodavače i kuchaře se jim líbili nejvíce. Společně jsme se dost nasmáli a užili si tuto pánskou jízdu.
Příště už ale do přírody.
V březnu nás čeká celodenní výlet a v dubnu Koněpruské jeskyně.

virtual

Zápis z jednání VII. valné hromady Spolku Daveláček

Dne 17. února 2017 proběhla sedmá valná hromada Spolku Daveláček, kterou svolala předsedkyně spolku Iveta Nejtková.

Program  jednání:  1.  Úvod jednání, schválení navrženého programu, ověřovatele a zapisovatele

 1. Příjem nových členů do Spolku Daveláček
 2. Zpráva o činnosti za rok 2016
 3. Revizní zpráva 2016
 4. Členské příspěvky na rok 2016 a 2017
 5. Plán činnosti na rok 2017
 6. Ostatní
 7. Usnesení  

Ad 1) Úvod jednání a navržení programu jednání
Jednání zahájila Iveta Nejtková, která přivítala přítomné a seznámila je s programem VII. valné hromady. Určila zapisovatele a ověřovatele zápisu z valné hromady a nechala o návrhu hlasovat.
Ověřovatel zápisu navržena MUDr. Renata Zachová a zapisovatelem Jana Slancová.

Hlasovalo všech 6 přítomných členů a návrh byl přijat

Ad 2)  Přijetí nových členů
Iveta Nejtková představila nové kandidátky na členství ve Spolku Daveláček, paní Janu Cerhovou a Kateřinu Ejemovou a navrhla je za nové členky Spolku Daveláček. O návrhu nechala hlasovat.

Průběh hlasování:   Pro:  6    Proti:  0      Zdrželo se:  0

Ad 3)  Zpráva o činnosti za rok 2016
Iveta Nejtková shrnula činnost Spolku Daveláček za rok 2016.  Shrnula veškeré akce a činnost, na kterých se Spolek Daveláček v průběhu celého roku 2016 podílel. Informovala o pomoci rodinám, se kterými spolupracujeme dlouhodobě nebo spolupráce vznikla až v roce 2016. Informovala o spolupráci se Základní školou v Davli, Mateřskou školou v Davli, městysem Davle a navázání spolupráce s ostatními obecními úřady a školami v regionu Prahy západ.

Shrnula akce, které v uplynulém roce Spolek Daveláček organizoval pro děti (Karneval, Dětský den), kterých se aktivně zúčastnil (Den Země, Davelské vánoční trhy), organizoval dvě sbírky sběru šatstva a obuvi (jaro a podzim) a výlet pro děti do kina. Největší akcí v uplynulém roce byl ozdravný pobyt pro děti na horách, který se mohl uskutečnit díky finanční podpoře Nadačního fondu AVAST, který přispěl Spolku Daveláček částkou 30.000,- Kč.

Dále zdůraznila nutnost oslovování případných sponzorů spolku, protože bez sponzorské pomoci a finanční podpory bychom nemohli naplňovat svou činnost,  pomáhat rodinám a dětem, organizovat různorodé akce a výlety pro děti.

Ad 4)  Revizní zpráva
Výsledky hospodaření Spolku Daveláček za rok 2016 a revizní zprávu přednesla Jana Slancová, revizor Spolku Daveláček. Informovala o jednotlivých položkách příjmů a výdajů na transparentním účtu a v pokladní knize. Shrnula jednotlivé částky příjmů:  příjmů z členských příspěvků, příjmů z pořádaných akcí, sponzorských darů a na straně druhé uvedla výdajové položky. Uvedla  souhrn jednotlivých finančních darů, které byly Spolkem Daveláček věnovány Nadaci Slon, dětem do Nepálu a pomoci v ostatních mimořádných situacích. Členové spolku byli seznámeni s podrobným vyúčtováním ozdravného pobytu, který byl za spoluúčasti Spolku Daveláček částečně financován z dotačních finančních prostředků. Ozdravný pobyt byl finančně nejvýznamnější akcí, kterou Spolek Daveláček v roce 2016 organizoval.

Jednotlivé akce spolku jsou pravidelně a samostatně vyúčtovány a toto vyúčtování je k nahlédnutí na webových stránkách. Pokladní kniha je řádně vedena a finanční hotovost je určena na úhradu nákladů za drobné vydání spolku. Pokladní kniha je také zpřístupněna na webových stránkách. Veškeré účetní doklady jsou k nahlédnutí u revizora Spolku Daveláček.

Zůstatek na transparentním účtu k poslednímu dni roku 2016 činil  57.047,54 Kč  a v pokladně  na drobné vydání k 31.12.2016 zůstatek činil  8.446,- Kč.             

Hlasováním bylo odsouhlaseno hospodaření Spolku Daveláček a přílohou zápisu je revizní zpráva Spolku Daveláček.

Průběh hlasování:   Pro:  7    Proti:  0      Zdrželo se:  0

 Ad 5)  Členské příspěvky pro rok 2016 a 2017
Paní Nejtková upozornila na odvedení členských příspěvků pro rok 2016 na transparentní účet Spolku Daveláček. Někteří členové za rok 2016 neuhradili členský příspěvek, proto byli vyzváni k nápravě a úhradě členských příspěvků za rok 2016 a rok 2017. Minimální výše příspěvků je stanovena na 100,- Kč/rok u ekonomicky aktivních osob a neekonomicky aktivní osoby (důchodci, studující) hradí minimální částku 50,- Kč/rok (bylo odsouhlaseno na I. valné hromadě Občanského sdružení Daveláček). O výši členských příspěvků na rok 2017, která se nemění, nechala předsedkyně spolku hlasovat.

Průběh hlasování:   Pro:  7    Proti:  0      Zdrželo se:  0

Ad 6)  Plán činnosti sdružení na rok 2017
Plán činnosti na další období roku 2017 je možné rozdělit na dvě roviny. Hlavní náplň Spolku Daveláček je totožná s činností a dosavadním zaměřením Spolku Daveláček. Prioritní náplní zůstává pomoc dětem ze sociálně znevýhodněných rodin dle jejich potřeb (šatstvo, obuv, hračky, případně zařízení domácnosti). Tato pomoc je závislá na sponzorech a získávání darů a finančních prostředků. Oslovování sponzorů je pro činnost neziskové organizace klíčové a je nutné pro další činnost našeho spolku nové sponzory oslovovat a získávat.

Druhou rovinou je činnost, která je definována v podaném projektu „S Daveláčkem pro rodinnou pohodu“, který Spolek Daveláček zpracoval a předložil. Věříme, že projekt bude úspěšně naplněn a spolek získá dotaci na činnost. S projektem všechny přítomné velmi podrobně seznámila předsedkyně spolku.

Byla diskutována zejména oblast další působnosti Spolku Daveláček a nutnost registrace pro možnost pořádání sbírek. Je nutné nastudovat případnou legislativu a zažádat o registraci. Dále vznikl návrh registrace na doméně „Darujeme.cz“ a využití propagace Spolku Daveláček.

Diskutováno bylo další směřování a forma pomoci, kterou by měl Spolek Daveláček vykonávat. Činnost je závislá na úspěšnosti či případné neúspěšnosti projektu, který byl začátkem roku 2017 podán. Prioritní je nadále pomoc davelským rodinám nebo rodinám a dětem ze spádových obcí, kteří navštěvují naše školská zařízení.

Další činnost byla shrnuta do jednotlivých bodů

 1. Pořádání akcí pro děti – Den dětí                                                          
 2. Pořádání výletů pro děti
 3. Pomoc potřebným rodinám
 4. Spolupráce s Městysem Davle, ZŠ Davle, MŠ Davle
 5. Oslovování sponzorů, dárců
 6. Propagace a prezentace OS Daveláček na veřejnosti
 7. Zapojení do dotačních programů

O navrženém plánu činnosti pro rok 2017 bylo následně hlasováno přítomnými 7 členy

Průběh hlasování:   Pro:  7    Proti:  0      Zdrželo se:  0

Ad 7)  Ostatní
Aktualizace webových stránek – pan Němec byl pověřen aktualizací stránek
Dětský karneval –  organizací karnevalu se v letošním roce nebude Spolek Daveláček zabývat Dětský den – proběhne poslední víkend v květnu
Zařazení do projektu – Spolek Daveláček velmi děkuje paní Marcele Římalové, která již druhým rokem pomohla pro spolek získat finanční prostředky a zapojila nás do projektu Otevřeného fondu správní rady nadačního fondu AVAST. V případě, že bude i v roce 2017 projekt na pomoc neziskovým organizacím pokračovat, pokusíme se do něho zapojit a získat další finanční prostředky, díky kterým bychom mohli pro děti uspořádat další výlety.

Usnesení:
1. Valná hromada přijala nové členky do Spolku Daveláček paní Cerhovou a paní Ejemovou.
2. Valná hromada schvaluje Revizní zprávu roku 2016 s přehledem hospodaření Spolku Daveláček za rok 2016.
3. Valná hromada odsouhlasila návrh příspěvku na mimoškolní aktivitu dětí ve výši 500,- Kč / dítě.
4. Valná hromada schvaluje výši členských příspěvků pro rok 2017:
Ekonomicky aktivní osoby  minimálně  100,- Kč /rok
Neekonomicky aktivní osoby minimálně 50,- Kč /rok
5. Valná hromada odsouhlasila plán činnosti Spolku Daveláček pro rok 2017.

Zápis vyhotovil: Jana Slancová
Zápis ověřil:       MUDr. Renata Zachová
V Davli dne 19. února 2017