Ohlédnutí za projektem „S Daveláčkem pro rodinnou pohodu“

Prázdniny končí a s nimi i dvouletý projekt „S Daveláčkem pro rodinnou pohodu“. Byly to dva roky intenzivní práce, která nás mnohé naučila a díky které jsme získali neocenitelné zkušenosti a poznání. V rámci projektu jsme spolupracovali cca s 60ti rodinami z 24 měst a obcí středočeského kraje. Řadě z nich jsme výrazně pomohli s jejich životním úrovní a celkovou situací v rodině. Rodiče měli možnost navštěvovat řadu odborných kurzů na téma výchovy dětí, vedení domácnosti, finanční gramotnosti, sociálních témat, naučili jsme je, jak sepsat životopis a žádat o zaměstnání. Pro řadu z nich to bylo první získávání odborné pomoci a cenných rad. V několika případech jsme pomohli rodiče začlenit do pracovního procesu a zajistit tak mnohem kvalitnější podmínky rodiny. Naši odborní konzultanti pomohli v oblasti financí a oddluženosti, v oblasti exekucí a dalších finančních problémech, ve kterých se řada rodin nalézá. Samozřejmě jsme se setkali i s druhou stranou mince a některé rodiny s námi spolupráci ukončili velmi rychle, protože se nedokázali do projektu začlenit, nedocházeli na kurzy a neprojevili snahu o změnu ve fungování jejich rodiny. V těchto případech nemá s rodinou smysl více pokračovat ve spolupráci, protože bez zájmu a snahy ze strany rodiny je pak naše pomoc marná a zbytečná.

Potřebných je kolem nás stále mnoho a pomoc je nutná. Rodiny často potřebují prvotní podnět, impulz, pomoc a radu, jak svou situaci řešit a zlepšit. Rodiče jsou často zcela bezradní a jak se jejich problémy navalují, mají pocit marnosti a beznaděje a nedokáží si poradit. Měli jsme za období dvou let řadu důvodů k radosti, kdy se podařily dílčí úspěchy a v rodinách se situace změnila výrazně k lepšímu. Dva roky je na podobnou práci v terénu velmi krátká doba, tak nás samozřejmě moc mrzí, že projekt končí. Bohužel, v letošním roce žádný takový nebylo možno získat a spolu s tím i finance, které by nám pomohli právě v práci terénu, přímo u rodin doma. Z našich finančních prostředků, které máme od dárců a sponzorů však rozsah práce terénního pracovníka nelze vykonávat, to je práce na plný pracovní úvazek a odjetých mnoho kilometrů. Budeme proto nuceni v příštím období činnost Daveláčku trochu utlumit. Budeme se věnovat převážně poskytování potravinové pomoci potřebným. Smlouvu s Potravinovou bankou máme uzavřenou do konce roku a je řada rodin, které jsou na této pomoci závislí. Budeme se věnovat dětem ze znevýhodněných rodin, pomáhat s učením, zpříjemňovat jim chvíle volna různými aktivitami

Rádi bychom také nabídli využití prostor, které jsme zrekonstruovali a využívali v budově obecního úřadu. Tento prostor by se mohl využít jako sdílený prostor pro činnost místních spolků. Je to ideální prostor na konání různých kurzů, školení, setkávání spojené s nějakou činností. Spolek Daveláček chce prostory dále využívat jako zázemí pro činnost s dětmi, máme tam kancelář a malý sklad s oblečením a darovanými věcmi. Rádi náš prostor poskytneme pro jiné smysluplné aktivity, které by se v naší obci konaly a zpříjemnili život našim občanům. Vše je na vzájemné domluvě, jak se s prostorem v dalším období bude nakládat.

V letošním roce jsme opět díky podpoře Nadačního fondu AVAST mohli uskutečnit projekt „Prázdniny s Daveláčkem“. Týden určený dětem, týden prožitý v kouzelnické škole s Harry Potterem, který provázel celým prázdninovým pobytem. Děti si celý týden moc užily. Kromě soutěží a čarování v davelském parku a na Libřici, si děti začarovaly celý den na Ostrově. Díky podpoře a velké pomoci Zdenka Hromádky s přepravou dětí a přípravou Ostrova se celý den úspěšně uskutečnil. Den na ostrově je pro děti velkým dobrodružstvím a zábavou. Jeden den jsme uspořádali celodenní výlet do zábavného parku Mirakulum. Obrovský prostor plný atrakcí, hradů, trampolín, labyrintů, dětských prolézaček a všeho možného. Celý park nelze během jednoho dne projít. Děti si celý den moc užily a až na horké počasí, které mohly přežít v místím brouzdališti a koupališti, to byl krásný, ale opravdu náročný den. Zpáteční cesta autobusem všechny zmohla a spánkem, a tak jsme nabírali síly na další dny. Děti za týden prošly příběhem Harryho Pottera, poznaly hrdiny z knihy, celý příběh, naučily se různá zaklínadla, získaly čarovnou hůlku a klobouk a hlavně si odnesly vzpomínky a zážitky. Týden, na který určitě nezapomenou. V mnoha případech to byl pro děti z našich rodin jediný týden, kdy měli opravdové prázdniny s programem a plný aktivit. Jsme nesmírně rádi, že nám Nadační fond AVAST umožnil svou podporou takový týden pro děti uspořádat. Bez této finanční pomoci bychom „Prázdniny s Daveláčkem“ nemohli uspořádat. Pomioci s Nadačním fondem AVAST si nesmírně vážíme, protože je to dlouhodobá podpora, díky které už vzniklo pro děti mnoho krásných akcí.

Letošní sbírka oblečení a obuvi podzim – zima nebude organizována. V případě že máte zachovalé a vyprané oblečení a obuv a chcete ho nabídnout potřebným rodinám, můžete ho přinést ke kanceláři Spolku Daveláček na Obecní úřad. Zahrneme vše do naší současné sbírky, kterou máme pro rodiny po celý rok připravenou ve skladu spolku, a kde si potřební oblečení průběžně po celý vybírají.

Moc děkujeme všem našim podporovatelům a dárcům za všechny dary, které jsme získali nebo získáváme, velmi si pomoci a podpory vážíme a předáváme tam, kde je potřebná.

Hezký podzim vám všem 🙂

Jana Slancová, Daveláček

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *