Sbírka potravin (22.4.2023)

Tak jako každoročně se Daveláček společně se svým týmem dobrovolníků připojí k celorepublikové Sbírce potravin.

Svým nákupem základních potravin a drogerie můžete i vy podpořit potřebné (například rodiče samoživitele, seniory a další potřebné)

V jaké prodejně se můžete s naším týmem potkat a kde tedy můžete podpořit Daveláček se brzy dozvíte na našem Facebooku.

Více o Sbírce potravin naleznete na https://www.sbirkapotravin.cz

Den země (22.4.2023)

V souvislosti s blížícím se Dnem země v sobotu, 22. dubna 2023 připravujeme akci – společně přispějeme k péči o životní prostředí. Více o akci se dozvíte v nejbližších dnech na našem Facebooku. Více o celosvětovém Dni země na Wikipedii zde.

Pomoc Ukrajině 🇺🇦

Davelské spolky společně s Úřadem městyse Davle se připojují k podpoře a pomoci válkou sužované Ukrajiny a jejích obyvatel, kteří museli bezprostředně a okamžitě opustit své domovy, svou vlast a uchýlit se do bezpečí, konkrétně na území České republiky.

Aktuálně hledáme ubytovací kapacity pro maminky s dětmi, které naleznou azyl v ČR. V případě, že můžete ubytování poskytnout, prosím kontaktujte s konkrétní nabídkou paní Květu Macků na telefonním čísle 601 388 047.

 Materiální sbírku jsme připraveni organizovat podle aktuální situace. V současné době jsou sklady materiální pomoci zaplněny. S její organizací vás budeme včas informovat.

V případě dalších nabídek či dotazů nás neváhejte kontaktovat na výše uvedeném telefonním čísle.

Výdej potravinové pomoci opět spuštěn

Ve čtvrtek 18. února 2021 proběhl první letošní výdej potravinové pomoci pro potřebné, konkrétně s upravenými pravidly a to výhradně pro osamělé rodiče samoživitele (např. na MD, pracující popř. aktivně řešící vzniklou životní situaci) bez jakékoli možnosti podpory ze strany rodiny či přátel a nově také pro osamělé seniory. Do tohoto programu je stále možné se přihlásit a to na telefonním čísle: 737 828 062 – pí. Nejtková, která vám ochotně sdělí veškeré podrobnosti. Následně jsou po zařazení do programu termíny výdejů zasílány SMS zprávou.

Činnost Daveláčku v roce 2021 – Potravinová pomoc

Činnost spolku Daveláček je i v roce 2021 zejména z důvodu nedostatku finančních prostředků, ale také vlivem pandemie koronaviru omezená. V současné době je hlavní náplní organizace potravinová pomoc pro potřebné – rodiče samoživitele. Po lednové pauze bude opět potravinová pomoc obnovena, podrobnosti o výdejích potravin a drogistického zboží naleznete koncem měsíce ledna 2021 na internetových stránkách www.davelacek.cz a na Facebookovém profilu Daveláčku.

Podmínky pro využití možnosti potravinové pomoci jsou následující:

  • samostatně žijící rodič samoživitel s nízkými či nedostatečnými příjmy bez jakékoli možnosti podpory ze strany rodiny či přátel
  • rodič musí aktivně řešit vzniklou nevyhovující situaci (ÚP, ČSSZ apod.)
  • rodič dítěte staršího 3 let musí být zaměstnaný popř. aktivně si zaměstnání hledat

Podmínky jsou platné od 1.1.2021 a vztahují se i na všechny klienty vč. klientů využívajících potravinovou pomoc v kalendářním roce 2020.

O termínu výdeje budou klienti splňující podmínky informováni SMS zprávou.
Případné dotazy zasílejte na email: ivetadavelacek@seznam.cz

Prázdniny s Daveláčkem 2020

Také v letošním roce jsme pro naše děti uspořádali již tradiční třetí letní akci Prázdniny s Daveláčkem ve spolupráci s Nadačním fondem Avast. Tentokrát jsme však celý týden pojali netradičně, nezůstali jsme na jednom místě v Davli, ale vydali jsme se poznávat krásy okolí Prahy. Kromě cestování a pěším putování, jsme se něco zajímavého dozvěděli a naučili a dokonce i dvakrát přespali mimo naše domovy. Tentokrát se všech dětí ujali Radek s Ivetou, kteří všem připravili rozmanitý program týdne.
První den jsme pojali ještě oddechově. Dopoledne jsme se navzájem poznávali, dětem jsme představili týdenní program, co všechno je v prázdninovém týdnu čeká. Děti dostaly svačinku a vydali jsme se na první společný výlet. Vlakem jsme odjeli z Davle do Prahy-Braníku, kde jsme strávili celý den v parku v Areálu Vltavanů na prolézačkách a různých atrakcích, kde jsme i poobědvali a poté se vydali směrem k Modřanům, kde nás čekala sladká tečka, za tímto dnem, zmrzlina v místní cukrárně. Den utekl velmi rychle a děti se těšily na první dvoudenní výlet.
Ráno jsme se společně vydali do Prahy na vlak, odkud jsme jeli do Ledčice. Po napínavém krátkém přestupu ve Vraňanech a dlouhou procházkou z vlaku místní alejí Praotce Čecha, která se moc nevydařila, kvůli jejímu (ne)udržování, povalování odpadků a otrávených hrabošů, jsme konečně došli k cíli, History Parku. Zde jsme absolvovali okruh, kde jsme si vyzkoušeli práci archeologů, nakrmili ovečky, stříleli z luku, vyhrabávali kostru, a hlavně jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací o pravěku. Den utekl jako voda, přemístili jsme se do kempu v Roudnici nad Labem, kde jsme si udělali táborák, plavci se šli smočit do bazénu a večer odvážnější absolvovali strašidelnou bojovku v lese podél Labe.
Na třetí den jsme měli připravenou dlouhou túru na horu Říp, ale raději jsme děti vzali do bazénu ve Štětí, kde si to užily mnohem více než při náročném výšlapu. I přes poměrně studenou vodu se všichni smočili a den si naplno užili na tobogánu a skluzavkách. Odpoledne jsme se i přes drobné obtíže s dopravou všichni bezpečně dopravili do Davle.
Čtvrtý den jsme měli ráno dobrodružnější, protože dva účastníci měli zpoždění a málem nestihli autobus do Prahy. Vše naštěstí dobře dopadlo a všichni se v pořádku přepravili do cíle, krásného města Liberce. Zde jsme měli den plný pokusů a koupání v místní IQ Landii a Aquaparku. I přes poměrně veliký počet návštěvníků se nikdo neztratil a všichni si den naplno užili. Jen večer nevyšel podle plánů, zjistili jsme, že došlo k nedorozumění a místo restaurace v Liberci se zarezervovala večeře v Brně.  Vedoucí vše pohotově vyřešili studenou večeří, aby děti nezůstaly o hladu.
Ráno po vydatné snídani děti čekala Liberecká zoologická zahrada. Všichni jsme se moc těšili, že si prohlédneme místní ikony, bílé tygry, a další krásná zvířata. Někteří z nás dokonce byli v ZOO úplně poprvé, tak to byl pro děti opravdový zážitek. V ZOO jsme dětem zařídili také nutný oběd s přestávkou a museli jsme se vydat zpět k domovu. I tento výlet velice rychle utekl a my se s drobným zpožděním vrátili do Davle, kde jsme předali ratolesti zpět rodičům.
I přes nepříznivou dobu jsem osobně rád, že se vše podařilo, a že jsme dokázali vše zorganizovat i přes přísná epidemiologická nařízení. Všem dětem bych chtěl moc poděkovat za užitý týden, nejlepším vedoucím Ivetce a Radkovi, bez kterých by to nebylo ono, Barče za pomoc s děvčaty, History Parku v Ledčici, IQ Landii v Liberci a Zoologické zahradě v Liberci. Největší dík od nás všech však patří Nadačnímu fondu Avast, bez kterého by děti neměly takové zpestření letních prázdnin. DĚKUJEME AVASTU!
Za vedoucí, Radek.

Pomozte Daveláčku, podpořte nás, sdílejte..

Vážení přátelé, příznivci a fanoušci, našemu spolku Daveláček v současnosti chybí finanční prostředky, aktuálně hrozí ukončení jeho činnosti což by pro většinu našich klientů, rodičů s dětmi znamenalo existenční problémy, každá pomoc se počítá, proto přivítáme jakýkoliv finanční příspěvek, který umožní další financování běžného provozu. Číslo transparentního účtu u Fio banky: 2100400860/2010.

Hlavní náplní spolku Daveláček je více než 6 let podpora aktivit vedoucích k vyšší kvalitě života dětí ze sociálně slabých rodin, přispívat k rozvoji péče o tyto tyto děti a jejich snadnější integraci do společnosti se zaměřením na klientelu v okresu Praha – západ. V minulých dvou letech jsme realizovali projekt „S Daveláčkem pro rodinnou pohodu“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost do kterého se zapojilo 60 sociálně slabých rodin (např. rodičů samoživitelů) pečujících o malé děti. Více informací o projektu naleznete na https://davelacek-rodina.webnode.cz/.

S ukončením projektu financovaného z Evropského sociálního fondu zůstává našimi klienty nejméně 20 potřebných rodin, většinou pracujících rodičů samoživitelů žijících mnohdy na hranici chudoby kteří i nadále potřebují naší podporu ať už se jedná o potravinovou pomoc, organizaci volnočasových aktivit pro děti, asistenci při řešení každodenních problémů apod.

Více informací o činnosti Daveláčku naleznete na https://www.davelacek.cz

Děkujeme za Vaší podporu.

S ohledem na situaci prosíme o masivní sdílení.

#davelacek #pomocdetem

Ukončeno. Sbírka školních pomůcek – aktovek, penálů, baťohů

S příchodem nového školního roku se část našich klientů potýká s problémem jak opatřit vybavení pro své školou povinné dítě. Rádi bychom vás touto cestou požádali o pomoc. Pokud máte doma navíc jakékoli školní pomůcky, starší aktovky, baťohy, penály, ale např. i boty dětských velikostí v použitelném stavu a rádi byste je věnovali potřebným (např. dětem rodičů samoživitelů ve finanční nouzi), neváhejte nás kontaktovat, např. emailem na adrese ivetadavelacek@seznam.cz. Děkujeme..

Ukončeno. Děkujeme všem dárcům za jejich podporu – všechny „Daveláčkovské děti“ jsou již plně vybaveny aktovkami, penály, cvičkami, všemi školními pomůckami.