Archiv pro měsíc: Září 2019

Pomozte Daveláčku, podpořte nás, sdílejte..

Vážení přátelé, příznivci a fanoušci, našemu spolku Daveláček v současnosti chybí finanční prostředky, aktuálně hrozí ukončení jeho činnosti což by pro většinu našich klientů, rodičů s dětmi znamenalo existenční problémy, každá pomoc se počítá, proto přivítáme jakýkoliv finanční příspěvek, který umožní další financování běžného provozu. Číslo transparentního účtu u Fio banky: 2100400860/2010.

Hlavní náplní spolku Daveláček je více než 6 let podpora aktivit vedoucích k vyšší kvalitě života dětí ze sociálně slabých rodin, přispívat k rozvoji péče o tyto tyto děti a jejich snadnější integraci do společnosti se zaměřením na klientelu v okresu Praha – západ. V minulých dvou letech jsme realizovali projekt „S Daveláčkem pro rodinnou pohodu“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost do kterého se zapojilo 60 sociálně slabých rodin (např. rodičů samoživitelů) pečujících o malé děti. Více informací o projektu naleznete na https://davelacek-rodina.webnode.cz/.

S ukončením projektu financovaného z Evropského sociálního fondu zůstává našimi klienty nejméně 20 potřebných rodin, většinou pracujících rodičů samoživitelů žijících mnohdy na hranici chudoby kteří i nadále potřebují naší podporu ať už se jedná o potravinovou pomoc, organizaci volnočasových aktivit pro děti, asistenci při řešení každodenních problémů apod.

Více informací o činnosti Daveláčku naleznete na https://www.davelacek.cz

Děkujeme za Vaší podporu.

S ohledem na situaci prosíme o masivní sdílení.

#davelacek #pomocdetem

Ukončeno. Sbírka školních pomůcek – aktovek, penálů, baťohů

S příchodem nového školního roku se část našich klientů potýká s problémem jak opatřit vybavení pro své školou povinné dítě. Rádi bychom vás touto cestou požádali o pomoc. Pokud máte doma navíc jakékoli školní pomůcky, starší aktovky, baťohy, penály, ale např. i boty dětských velikostí v použitelném stavu a rádi byste je věnovali potřebným (např. dětem rodičů samoživitelů ve finanční nouzi), neváhejte nás kontaktovat, např. emailem na adrese ivetadavelacek@seznam.cz. Děkujeme..

Ukončeno. Děkujeme všem dárcům za jejich podporu – všechny „Daveláčkovské děti“ jsou již plně vybaveny aktovkami, penály, cvičkami, všemi školními pomůckami.

Ohlédnutí za projektem „S Daveláčkem pro rodinnou pohodu“

Prázdniny končí a s nimi i dvouletý projekt „S Daveláčkem pro rodinnou pohodu“. Byly to dva roky intenzivní práce, která nás mnohé naučila a díky které jsme získali neocenitelné zkušenosti a poznání. V rámci projektu jsme spolupracovali cca s 60ti rodinami z 24 měst a obcí středočeského kraje. Řadě z nich jsme výrazně pomohli s jejich životním úrovní a celkovou situací v rodině. Rodiče měli možnost navštěvovat řadu odborných kurzů na téma výchovy dětí, vedení domácnosti, finanční gramotnosti, sociálních témat, naučili jsme je, jak sepsat životopis a žádat o zaměstnání. Pro řadu z nich to bylo první získávání odborné pomoci a cenných rad. V několika případech jsme pomohli rodiče začlenit do pracovního procesu a zajistit tak mnohem kvalitnější podmínky rodiny. Naši odborní konzultanti pomohli v oblasti financí a oddluženosti, v oblasti exekucí a dalších finančních problémech, ve kterých se řada rodin nalézá. Samozřejmě jsme se setkali i s druhou stranou mince a některé rodiny s námi spolupráci ukončili velmi rychle, protože se nedokázali do projektu začlenit, nedocházeli na kurzy a neprojevili snahu o změnu ve fungování jejich rodiny. V těchto případech nemá s rodinou smysl více pokračovat ve spolupráci, protože bez zájmu a snahy ze strany rodiny je pak naše pomoc marná a zbytečná.

Potřebných je kolem nás stále mnoho a pomoc je nutná. Rodiny často potřebují prvotní podnět, impulz, pomoc a radu, jak svou situaci řešit a zlepšit. Rodiče jsou často zcela bezradní a jak se jejich problémy navalují, mají pocit marnosti a beznaděje a nedokáží si poradit. Měli jsme za období dvou let řadu důvodů k radosti, kdy se podařily dílčí úspěchy a v rodinách se situace změnila výrazně k lepšímu. Dva roky je na podobnou práci v terénu velmi krátká doba, tak nás samozřejmě moc mrzí, že projekt končí. Bohužel, v letošním roce žádný takový nebylo možno získat a spolu s tím i finance, které by nám pomohli právě v práci terénu, přímo u rodin doma. Z našich finančních prostředků, které máme od dárců a sponzorů však rozsah práce terénního pracovníka nelze vykonávat, to je práce na plný pracovní úvazek a odjetých mnoho kilometrů. Budeme proto nuceni v příštím období činnost Daveláčku trochu utlumit. Budeme se věnovat převážně poskytování potravinové pomoci potřebným. Smlouvu s Potravinovou bankou máme uzavřenou do konce roku a je řada rodin, které jsou na této pomoci závislí. Budeme se věnovat dětem ze znevýhodněných rodin, pomáhat s učením, zpříjemňovat jim chvíle volna různými aktivitami

Rádi bychom také nabídli využití prostor, které jsme zrekonstruovali a využívali v budově obecního úřadu. Tento prostor by se mohl využít jako sdílený prostor pro činnost místních spolků. Je to ideální prostor na konání různých kurzů, školení, setkávání spojené s nějakou činností. Spolek Daveláček chce prostory dále využívat jako zázemí pro činnost s dětmi, máme tam kancelář a malý sklad s oblečením a darovanými věcmi. Rádi náš prostor poskytneme pro jiné smysluplné aktivity, které by se v naší obci konaly a zpříjemnili život našim občanům. Vše je na vzájemné domluvě, jak se s prostorem v dalším období bude nakládat.

V letošním roce jsme opět díky podpoře Nadačního fondu AVAST mohli uskutečnit projekt „Prázdniny s Daveláčkem“. Týden určený dětem, týden prožitý v kouzelnické škole s Harry Potterem, který provázel celým prázdninovým pobytem. Děti si celý týden moc užily. Kromě soutěží a čarování v davelském parku a na Libřici, si děti začarovaly celý den na Ostrově. Díky podpoře a velké pomoci Zdenka Hromádky s přepravou dětí a přípravou Ostrova se celý den úspěšně uskutečnil. Den na ostrově je pro děti velkým dobrodružstvím a zábavou. Jeden den jsme uspořádali celodenní výlet do zábavného parku Mirakulum. Obrovský prostor plný atrakcí, hradů, trampolín, labyrintů, dětských prolézaček a všeho možného. Celý park nelze během jednoho dne projít. Děti si celý den moc užily a až na horké počasí, které mohly přežít v místím brouzdališti a koupališti, to byl krásný, ale opravdu náročný den. Zpáteční cesta autobusem všechny zmohla a spánkem, a tak jsme nabírali síly na další dny. Děti za týden prošly příběhem Harryho Pottera, poznaly hrdiny z knihy, celý příběh, naučily se různá zaklínadla, získaly čarovnou hůlku a klobouk a hlavně si odnesly vzpomínky a zážitky. Týden, na který určitě nezapomenou. V mnoha případech to byl pro děti z našich rodin jediný týden, kdy měli opravdové prázdniny s programem a plný aktivit. Jsme nesmírně rádi, že nám Nadační fond AVAST umožnil svou podporou takový týden pro děti uspořádat. Bez této finanční pomoci bychom „Prázdniny s Daveláčkem“ nemohli uspořádat. Pomioci s Nadačním fondem AVAST si nesmírně vážíme, protože je to dlouhodobá podpora, díky které už vzniklo pro děti mnoho krásných akcí.

Letošní sbírka oblečení a obuvi podzim – zima nebude organizována. V případě že máte zachovalé a vyprané oblečení a obuv a chcete ho nabídnout potřebným rodinám, můžete ho přinést ke kanceláři Spolku Daveláček na Obecní úřad. Zahrneme vše do naší současné sbírky, kterou máme pro rodiny po celý rok připravenou ve skladu spolku, a kde si potřební oblečení průběžně po celý vybírají.

Moc děkujeme všem našim podporovatelům a dárcům za všechny dary, které jsme získali nebo získáváme, velmi si pomoci a podpory vážíme a předáváme tam, kde je potřebná.

Hezký podzim vám všem 🙂

Jana Slancová, Daveláček

Vyúčtování darů pro děti na úhradu nákladů v MŠ

Celkem jste na náš transparentní účet zaslali částku 103.011,- Kč. Peníze pomohli celkem 19ti rodinám (20ti dětem) a to s úhradou školného, stravného či třídního fondu po celý školní rok 2018/2019. Níže naleznete detailní vyúčtování plateb. Na transparentním účtu zůstává 25.356,- Kč , které budou využity k úhradám plateb v mateřských popř. základních školách u našich prvňáčků a to ve školním roce 2019/2020. Děkujeme všem dárcům.