Archiv pro měsíc: Leden 2021

Činnost Daveláčku v roce 2021 – Potravinová pomoc

Činnost spolku Daveláček je i v roce 2021 zejména z důvodu nedostatku finančních prostředků, ale také vlivem pandemie koronaviru omezená. V současné době je hlavní náplní organizace potravinová pomoc pro potřebné – rodiče samoživitele. Po lednové pauze bude opět potravinová pomoc obnovena, podrobnosti o výdejích potravin a drogistického zboží naleznete koncem měsíce ledna 2021 na internetových stránkách www.davelacek.cz a na Facebookovém profilu Daveláčku.

Podmínky pro využití možnosti potravinové pomoci jsou následující:

  • samostatně žijící rodič samoživitel s nízkými či nedostatečnými příjmy bez jakékoli možnosti podpory ze strany rodiny či přátel
  • rodič musí aktivně řešit vzniklou nevyhovující situaci (ÚP, ČSSZ apod.)
  • rodič dítěte staršího 3 let musí být zaměstnaný popř. aktivně si zaměstnání hledat

Podmínky jsou platné od 1.1.2021 a vztahují se i na všechny klienty vč. klientů využívajících potravinovou pomoc v kalendářním roce 2020.

O termínu výdeje budou klienti splňující podmínky informováni SMS zprávou.
Případné dotazy zasílejte na email: ivetadavelacek@seznam.cz