Archiv autora: Radek

Prázdniny s Daveláčkem 2020

Také v letošním roce jsme pro naše děti uspořádali již tradiční třetí letní akci Prázdniny s Daveláčkem ve spolupráci s Nadačním fondem Avast. Tentokrát jsme však celý týden pojali netradičně, nezůstali jsme na jednom místě v Davli, ale vydali jsme se poznávat krásy okolí Prahy. Kromě cestování a pěším putování, jsme se něco zajímavého dozvěděli a naučili a dokonce i dvakrát přespali mimo naše domovy. Tentokrát se všech dětí ujali Radek s Ivetou, kteří všem připravili rozmanitý program týdne.
První den jsme pojali ještě oddechově. Dopoledne jsme se navzájem poznávali, dětem jsme představili týdenní program, co všechno je v prázdninovém týdnu čeká. Děti dostaly svačinku a vydali jsme se na první společný výlet. Vlakem jsme odjeli z Davle do Prahy-Braníku, kde jsme strávili celý den v parku v Areálu Vltavanů na prolézačkách a různých atrakcích, kde jsme i poobědvali a poté se vydali směrem k Modřanům, kde nás čekala sladká tečka, za tímto dnem, zmrzlina v místní cukrárně. Den utekl velmi rychle a děti se těšily na první dvoudenní výlet.
Ráno jsme se společně vydali do Prahy na vlak, odkud jsme jeli do Ledčice. Po napínavém krátkém přestupu ve Vraňanech a dlouhou procházkou z vlaku místní alejí Praotce Čecha, která se moc nevydařila, kvůli jejímu (ne)udržování, povalování odpadků a otrávených hrabošů, jsme konečně došli k cíli, History Parku. Zde jsme absolvovali okruh, kde jsme si vyzkoušeli práci archeologů, nakrmili ovečky, stříleli z luku, vyhrabávali kostru, a hlavně jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací o pravěku. Den utekl jako voda, přemístili jsme se do kempu v Roudnici nad Labem, kde jsme si udělali táborák, plavci se šli smočit do bazénu a večer odvážnější absolvovali strašidelnou bojovku v lese podél Labe.
Na třetí den jsme měli připravenou dlouhou túru na horu Říp, ale raději jsme děti vzali do bazénu ve Štětí, kde si to užily mnohem více než při náročném výšlapu. I přes poměrně studenou vodu se všichni smočili a den si naplno užili na tobogánu a skluzavkách. Odpoledne jsme se i přes drobné obtíže s dopravou všichni bezpečně dopravili do Davle.
Čtvrtý den jsme měli ráno dobrodružnější, protože dva účastníci měli zpoždění a málem nestihli autobus do Prahy. Vše naštěstí dobře dopadlo a všichni se v pořádku přepravili do cíle, krásného města Liberce. Zde jsme měli den plný pokusů a koupání v místní IQ Landii a Aquaparku. I přes poměrně veliký počet návštěvníků se nikdo neztratil a všichni si den naplno užili. Jen večer nevyšel podle plánů, zjistili jsme, že došlo k nedorozumění a místo restaurace v Liberci se zarezervovala večeře v Brně.  Vedoucí vše pohotově vyřešili studenou večeří, aby děti nezůstaly o hladu.
Ráno po vydatné snídani děti čekala Liberecká zoologická zahrada. Všichni jsme se moc těšili, že si prohlédneme místní ikony, bílé tygry, a další krásná zvířata. Někteří z nás dokonce byli v ZOO úplně poprvé, tak to byl pro děti opravdový zážitek. V ZOO jsme dětem zařídili také nutný oběd s přestávkou a museli jsme se vydat zpět k domovu. I tento výlet velice rychle utekl a my se s drobným zpožděním vrátili do Davle, kde jsme předali ratolesti zpět rodičům.
I přes nepříznivou dobu jsem osobně rád, že se vše podařilo, a že jsme dokázali vše zorganizovat i přes přísná epidemiologická nařízení. Všem dětem bych chtěl moc poděkovat za užitý týden, nejlepším vedoucím Ivetce a Radkovi, bez kterých by to nebylo ono, Barče za pomoc s děvčaty, History Parku v Ledčici, IQ Landii v Liberci a Zoologické zahradě v Liberci. Největší dík od nás všech však patří Nadačnímu fondu Avast, bez kterého by děti neměly takové zpestření letních prázdnin. DĚKUJEME AVASTU!
Za vedoucí, Radek.

Pomozte Daveláčku, podpořte nás, sdílejte..

Vážení přátelé, příznivci a fanoušci, našemu spolku Daveláček v současnosti chybí finanční prostředky, aktuálně hrozí ukončení jeho činnosti což by pro většinu našich klientů, rodičů s dětmi znamenalo existenční problémy, každá pomoc se počítá, proto přivítáme jakýkoliv finanční příspěvek, který umožní další financování běžného provozu. Číslo transparentního účtu u Fio banky: 2100400860/2010.

Hlavní náplní spolku Daveláček je více než 6 let podpora aktivit vedoucích k vyšší kvalitě života dětí ze sociálně slabých rodin, přispívat k rozvoji péče o tyto tyto děti a jejich snadnější integraci do společnosti se zaměřením na klientelu v okresu Praha – západ. V minulých dvou letech jsme realizovali projekt „S Daveláčkem pro rodinnou pohodu“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost do kterého se zapojilo 60 sociálně slabých rodin (např. rodičů samoživitelů) pečujících o malé děti. Více informací o projektu naleznete na https://davelacek-rodina.webnode.cz/.

S ukončením projektu financovaného z Evropského sociálního fondu zůstává našimi klienty nejméně 20 potřebných rodin, většinou pracujících rodičů samoživitelů žijících mnohdy na hranici chudoby kteří i nadále potřebují naší podporu ať už se jedná o potravinovou pomoc, organizaci volnočasových aktivit pro děti, asistenci při řešení každodenních problémů apod.

Více informací o činnosti Daveláčku naleznete na https://www.davelacek.cz

Děkujeme za Vaší podporu.

S ohledem na situaci prosíme o masivní sdílení.

#davelacek #pomocdetem

Ukončeno. Sbírka školních pomůcek – aktovek, penálů, baťohů

S příchodem nového školního roku se část našich klientů potýká s problémem jak opatřit vybavení pro své školou povinné dítě. Rádi bychom vás touto cestou požádali o pomoc. Pokud máte doma navíc jakékoli školní pomůcky, starší aktovky, baťohy, penály, ale např. i boty dětských velikostí v použitelném stavu a rádi byste je věnovali potřebným (např. dětem rodičů samoživitelů ve finanční nouzi), neváhejte nás kontaktovat, např. emailem na adrese ivetadavelacek@seznam.cz. Děkujeme..

Ukončeno. Děkujeme všem dárcům za jejich podporu – všechny „Daveláčkovské děti“ jsou již plně vybaveny aktovkami, penály, cvičkami, všemi školními pomůckami.

Ohlédnutí za projektem „S Daveláčkem pro rodinnou pohodu“

Prázdniny končí a s nimi i dvouletý projekt „S Daveláčkem pro rodinnou pohodu“. Byly to dva roky intenzivní práce, která nás mnohé naučila a díky které jsme získali neocenitelné zkušenosti a poznání. V rámci projektu jsme spolupracovali cca s 60ti rodinami z 24 měst a obcí středočeského kraje. Řadě z nich jsme výrazně pomohli s jejich životním úrovní a celkovou situací v rodině. Rodiče měli možnost navštěvovat řadu odborných kurzů na téma výchovy dětí, vedení domácnosti, finanční gramotnosti, sociálních témat, naučili jsme je, jak sepsat životopis a žádat o zaměstnání. Pro řadu z nich to bylo první získávání odborné pomoci a cenných rad. V několika případech jsme pomohli rodiče začlenit do pracovního procesu a zajistit tak mnohem kvalitnější podmínky rodiny. Naši odborní konzultanti pomohli v oblasti financí a oddluženosti, v oblasti exekucí a dalších finančních problémech, ve kterých se řada rodin nalézá. Samozřejmě jsme se setkali i s druhou stranou mince a některé rodiny s námi spolupráci ukončili velmi rychle, protože se nedokázali do projektu začlenit, nedocházeli na kurzy a neprojevili snahu o změnu ve fungování jejich rodiny. V těchto případech nemá s rodinou smysl více pokračovat ve spolupráci, protože bez zájmu a snahy ze strany rodiny je pak naše pomoc marná a zbytečná.

Potřebných je kolem nás stále mnoho a pomoc je nutná. Rodiny často potřebují prvotní podnět, impulz, pomoc a radu, jak svou situaci řešit a zlepšit. Rodiče jsou často zcela bezradní a jak se jejich problémy navalují, mají pocit marnosti a beznaděje a nedokáží si poradit. Měli jsme za období dvou let řadu důvodů k radosti, kdy se podařily dílčí úspěchy a v rodinách se situace změnila výrazně k lepšímu. Dva roky je na podobnou práci v terénu velmi krátká doba, tak nás samozřejmě moc mrzí, že projekt končí. Bohužel, v letošním roce žádný takový nebylo možno získat a spolu s tím i finance, které by nám pomohli právě v práci terénu, přímo u rodin doma. Z našich finančních prostředků, které máme od dárců a sponzorů však rozsah práce terénního pracovníka nelze vykonávat, to je práce na plný pracovní úvazek a odjetých mnoho kilometrů. Budeme proto nuceni v příštím období činnost Daveláčku trochu utlumit. Budeme se věnovat převážně poskytování potravinové pomoci potřebným. Smlouvu s Potravinovou bankou máme uzavřenou do konce roku a je řada rodin, které jsou na této pomoci závislí. Budeme se věnovat dětem ze znevýhodněných rodin, pomáhat s učením, zpříjemňovat jim chvíle volna různými aktivitami

Rádi bychom také nabídli využití prostor, které jsme zrekonstruovali a využívali v budově obecního úřadu. Tento prostor by se mohl využít jako sdílený prostor pro činnost místních spolků. Je to ideální prostor na konání různých kurzů, školení, setkávání spojené s nějakou činností. Spolek Daveláček chce prostory dále využívat jako zázemí pro činnost s dětmi, máme tam kancelář a malý sklad s oblečením a darovanými věcmi. Rádi náš prostor poskytneme pro jiné smysluplné aktivity, které by se v naší obci konaly a zpříjemnili život našim občanům. Vše je na vzájemné domluvě, jak se s prostorem v dalším období bude nakládat.

V letošním roce jsme opět díky podpoře Nadačního fondu AVAST mohli uskutečnit projekt „Prázdniny s Daveláčkem“. Týden určený dětem, týden prožitý v kouzelnické škole s Harry Potterem, který provázel celým prázdninovým pobytem. Děti si celý týden moc užily. Kromě soutěží a čarování v davelském parku a na Libřici, si děti začarovaly celý den na Ostrově. Díky podpoře a velké pomoci Zdenka Hromádky s přepravou dětí a přípravou Ostrova se celý den úspěšně uskutečnil. Den na ostrově je pro děti velkým dobrodružstvím a zábavou. Jeden den jsme uspořádali celodenní výlet do zábavného parku Mirakulum. Obrovský prostor plný atrakcí, hradů, trampolín, labyrintů, dětských prolézaček a všeho možného. Celý park nelze během jednoho dne projít. Děti si celý den moc užily a až na horké počasí, které mohly přežít v místím brouzdališti a koupališti, to byl krásný, ale opravdu náročný den. Zpáteční cesta autobusem všechny zmohla a spánkem, a tak jsme nabírali síly na další dny. Děti za týden prošly příběhem Harryho Pottera, poznaly hrdiny z knihy, celý příběh, naučily se různá zaklínadla, získaly čarovnou hůlku a klobouk a hlavně si odnesly vzpomínky a zážitky. Týden, na který určitě nezapomenou. V mnoha případech to byl pro děti z našich rodin jediný týden, kdy měli opravdové prázdniny s programem a plný aktivit. Jsme nesmírně rádi, že nám Nadační fond AVAST umožnil svou podporou takový týden pro děti uspořádat. Bez této finanční pomoci bychom „Prázdniny s Daveláčkem“ nemohli uspořádat. Pomioci s Nadačním fondem AVAST si nesmírně vážíme, protože je to dlouhodobá podpora, díky které už vzniklo pro děti mnoho krásných akcí.

Letošní sbírka oblečení a obuvi podzim – zima nebude organizována. V případě že máte zachovalé a vyprané oblečení a obuv a chcete ho nabídnout potřebným rodinám, můžete ho přinést ke kanceláři Spolku Daveláček na Obecní úřad. Zahrneme vše do naší současné sbírky, kterou máme pro rodiny po celý rok připravenou ve skladu spolku, a kde si potřební oblečení průběžně po celý vybírají.

Moc děkujeme všem našim podporovatelům a dárcům za všechny dary, které jsme získali nebo získáváme, velmi si pomoci a podpory vážíme a předáváme tam, kde je potřebná.

Hezký podzim vám všem 🙂

Jana Slancová, Daveláček

Vyúčtování darů pro děti na úhradu nákladů v MŠ

Celkem jste na náš transparentní účet zaslali částku 103.011,- Kč. Peníze pomohli celkem 19ti rodinám (20ti dětem) a to s úhradou školného, stravného či třídního fondu po celý školní rok 2018/2019. Níže naleznete detailní vyúčtování plateb. Na transparentním účtu zůstává 25.356,- Kč , které budou využity k úhradám plateb v mateřských popř. základních školách u našich prvňáčků a to ve školním roce 2019/2020. Děkujeme všem dárcům.

Prázdniny s Daveláčkem 2019 – den 5.

Dnes nás čekal poslední den Prázdnin s Daveláčkem, jako předešlé dny jsme se sešli v 8 hodin, na vďech byla vidět únava, jak z vedoucích, tak z dětí. Všechny děti však zajímalo, jak dopadlo týdenní hodnocení jednotlivých kolejí. 

Po snídani jsme se všichni vypravili do parku, kde nás čekaly dvě důležité aktivity. Kvíz, který prověřil děti, co se naučily za týden o kouzelnickém světě a představení vlastního kouzla, obě aktivity byly za 100 bodů a děti na ně měly půl hodiny. Vedoucí byli mile překvapeni výsledky, kvíz dopadl výborně, nejvíce správných odpovědí měl Havraspár. Kouzla byla také nápaditá a velice povedená.

Po těchto aktivitách nás čekala svačina v Daveláčku, děti se najedly, napily a těšily se do parku na další hry. V parku nesměla chybět hra o získání dnes o čarodějnický klobouk. Nastala však změna, vedoucí Matěj a Radek se do hry zapojili také. Po pár hrách následoval odpočinek, kopání s míčem či hra Městečko Pallermo. Čas rychle plynul a nastal čas oběda, k obědu jsme měli kuřecí vývar a vepřové maso s omáčkou a těstovinami.

Po obědě jsme šli opět do Daveláčku, kde nás čekalo slavnostní vyhlášení, jaká kolej vyhrála školní pohár tento týden?! S počtem 1120 bodů vyhrála kolej Nebelvír, na druhém místě se umístil Havraspár, na 3. místě Zmijozel a na 4. místě Mrzimor. Předali jsme diplomy, medajle a poháry a postupně uzavírali tento týden.

Odpoledne nás čekalo ještě společné grilování s rodiči a závěrečná vodní bitva.

Za všechny vedoucí bych chtěl všechny děti pochválit, byly až na výjimky hodné a šikovné, týden jsme si s nimi užili.

Prázdniny s Daveláčkem 2019 – den 4.

Dnes jako obvykle byl sraz na 8 hodinu ráno. Děti dnes měly odpočinkový den. Po snídani si hodinu mohly hrát v Daveláčku, poté jsme se odebrali na nádraží a vyrazili směr Skochovice.

Ve Skochovicích jsme navštívili park Lávka s ideálním bazénem pro děti, jen byl trochu studenější. 😀 po menších skupinách jsme je pouštěli do bazénu a hlídali je, aby nedělaly moc veliký hluk a nerušily ostatní návštěvníky.

Dopoledne velice rychle uběhlo, skoro jsme si nevšimli, že je již čas oběda. K obědu jsme pro dnešek měli výborné boloňské špagety.

Po obědě byla na programu denní hra, vedoucí si připravili Zlatonky, na kterých byla napsaná písmena a děti měly za úkol složit větu: “Smrtijedi útočí”. S tímto úkolem se velice rychle popasovaly a mohlo se pokračovat v odpočinku. Bohužel některé děti tento odpočinek narušovaly, takže jsme se rozhodli o hodinu zkrátit pobyt u bazénu. Po návratu do Daveláčku čekalo pro Kubíky velké překvapení, dnes měli svátek, takže jsme zajistili dort pro všechny a malý dárek pro každého z nich.

I pro tentokrát odpoledne velice rychle uběhlo, děti si pohrály a postupně se trousily z Daveláčku pryč, celkově byly smutné, že přiští den je posledním dnem akce.

Prázdniny s Daveláčkem 2019 – den 3.

Třetí den byl tady a nás čekal výlet do rodinného zábavného parku Mirakulum. Sraz v Daveláčku byl opět na 8 hodinu. Děti se nedočkavě rychle nasnídaly a nemohly se dočkat na odjezd. Do Mirakula jsme měli objednaný autobus, paní řidička přijela v půl deváté, děti si zabraly svá místa a mohli jsme se vydat na cestu. Čas v autobuse ubíhal rychle, ani nebyly kolony, jen 5 kilometrů před parkem nás zastavil železniční přejezd, lokomotiva zablokovala průjezd na půl hodiny.

Do parku jsme přijeli asi v půl jedenácté, dali jsme dětem svačinu, doplnili pití do lahviček a šli ke vstupu.

První atrakce, kterou děti zkusily byla trampolína nebo pro větší děti houpačka, kterou si zkusili i vedoucí Radek s Matějem. Poté jsme se přesunuli k dominantě parku, hradu s prolézačkami a podzemními chodbami, děti byly nadšené. Následoval krátký odpočinek s objednaným výborným obědem, kuřecí vývar s palačinkou a kuřecí řízek s bramborem. Jelikož bylo nesnesitelné vedro a polévka nás ještě více zahřála, po obědě jsme šli do vodního světa, kde jsme nechali děti dostatečně vyblbnout v brouzdalištích a dalších vodních atrakcích. Nemohli jsme je pak odtud dostat. Voda byla příjemná, osvěžující a děti si ji v tom parném dni moc užívaly. Chtěli jsme však dětem ukázat i další atrakce, tak jsme pokračovali v prohlídce Mirakula.

Přesunuli jsme se do největších podzemních chodeb v parku, což bylo velice náročné, nahánět děti v úzkých podzemních chodbičkách, kde jsme se museli i plazit. Některé děti, kterým se nechtělo do podzemních chodeb si užily prolézačky. Poslední atrakcí, kterou jsme navštívili byl Labyrint, kde byl ukrytý Ohnivý pohár s dalším kvízem do naší celotýdenní hry. Děti ho vyluštily a jako odměna je čekala zmrzlina  nebo ledová tříšť. Sladkou tečkou jsme se rozloučili s Mirakulem a ve čtyři hodiny odjeli naším autobusem zpět domů. Po náročném dni většina dětí usnula a probouzela se až v Davli. Tímto bych chtěl poděkovat parku Mirakulum za jejich ochotu a vstřícnost, protože nám poskytli výraznou slevu na vstupném. Poděkování patří také paní řidičce za skvělou a bezpečnou jízdu. 🙂

Prázdniny s Daveláčkem 2019 – den 2.

Druhý den začal v 8 hodin, děti přicházely na snídani, vedoucí se připravovali na náročný a horký den na ostrově. Děti jsme nechali hrát a my plánovali přesun. Autobus měl jet před devátou hodinou a na internetu psali, že má zpoždění, odchod jsme naplánovali podle toho, aby děti nebyly dlouho na slunci. Bohužel jen co jsme vyšli před úřad Davle, viděli jsme náš autobus, jak projíždí kolem nás. 🙁 Nedalo se nic dělat, čekali jsme na další v nedalekém stínu. Bohužel druhý autobus měl také zpoždění, tak Iveta vzala celý Nebelvír ke Kiliánu, aby je pan Hromádka převezl. Autobus konečně přijel a my mohli zahájit krátký přesun.

Po skupinkách jsme se přepravovali na ostrov, první skupinky měly štěstí, později se muselo pádlovat, smůla se nám přilepila na paty, protože motor přestal fungovat 🙁 

Po příjezdu jsme se odebrali na úplně druhý konec ostrova, kde jsme hromadně posvačili. Děti se však těšily na dnešní dopolední hru. Na ostrově bylo připraveno 6 nelehkých úkolů všeho druhu, děti měly vždy splnit úkol a obdržet ruličky s číselným kódem a kus Bradavické hymny. Pomocí kódu a hymny děti zjistily, kde se nachází truhla s pokladem. Hra trvala až do oběda, ke kterému byla sekaná s houskou a zeleninou.

Následoval úklid ostrova a stanovišť a příprava odpolední hry, která se nesla v duchu druhého dílu Harryho Pottera a Tajemné komnaty. Jednalo se o modifikaci včerejší zmrazovací hry, vedoucí stály na rujnách a byli za hada Baziliška a děti se snažily ukořistit viteál, malý pohár. 

Odpoledne velice rychle uběhlo a už jsme viděli pana Hromádku, jak se k nám blíží již s opraveným motorem. 🙂 Čekal nás převoz na druhý břeh a krátká procházka ve skupinkách do Daveláčku, kde na nás čekala svačina.

Druhý den také velice rychle uběhl. Tímto bych ještě jednou chtěl za všechny moc poděkovat panu Hromádkovi, který si na nás našel čas a ochotně nás i přes všechny obtíže převezl na ostrov i z ostrova. DĚKUJEME MOC!