Daveláček rozdává potraviny potřebným rodinám

V pondělí 27. března 2023 proběhl další výdej potravinové pomoci pro klienty spolku Daveláček, který se dlouhodobě snaží zlepšit kvalitu života dětí ze sociálně slabých rodin v Davli a okolí resp. v okrese Praha-západ, které jsou často postiženy chudobou, sociálním vyloučením nebo domácím násilím.

Potravinová pomoc je jednou z hlavních aktivit Daveláčku, která má za cíl zajistit základní životní potřeby rodinám, které nemají dostatek finančních prostředků na nákup jídla. Pravidelně rozdáváme potraviny, které získáváme od sponzorů nebo z veřejných sbírek. Mezi potravinami jsou například pečivo, mléko, máslo, sýry, jogurty, ovoce, zelenina, konzervy nebo těstoviny.

Daveláček se tímto způsobem snaží pomoci lidem, kteří se cítí osamělí, opuštění nebo bezmocní. Cílem je podpořit jejich důstojnost, sebevědomí a motivaci k aktivnímu řešení svých problémů. Daveláček také usiluje o integraci dětí do společnosti a podporu jejich vzdělání a rozvoje.

Pokud byste chtěli podpořit činnost spolku Daveláček nebo se dozvědět více o našich projektech, kontaktujte nás.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.