Jana Slancová

jana

  • revizor Spolku Daveláček
  • odbornice v oblasti účetnictví

Kontakt:

  • telefon: +420723087107

Jana se narodila v Praze, kde vystudovala Gymnázium Ohradní s ekonomickým zaměřením. Pracovní zkušenosti získala ve státním i soukromém sektoru, pracuje jako samostatný odborný referent. V Davli žije od roku 2000, je vdaná a má dvě děti. Aktivně se zapojuje do všech akcí pořádaných v Davli. Šest let je členem školské rady při ZŠ Davle. Děti a rodina jsou její hlavní prioritou a šťastný domov by přála všem dětem.