O nás

Spolek Daveláček byl založen v březnu 2013 (tehdy jako o.s.), jeho hlavní náplní je podporovat aktivity vedoucí k vyšší kvalitě života dětí ze sociálně slabých rodin, zejména při jejich výchově a vzdělání, přispívat k rozvoji péče o tyto děti a jejich snazší integraci do společnosti. Mezi další aktivity spolku je pořádáni Dětského dne a spolupořádání dalších mnohých akcí jako např. Den Země, drakiáda, Vánoční trhy atd. Získané finanční výtěžky z těchto akcí jsou použity na pořízení věcí potřebným rodinám. Například pomůcky a potřeby do školy, finanční podpora na akce pořádané MŠ a ZŠ Davle.

V letech 2017/2018 jsme v rámci Operačního programu Zaměstnanost realizovali náš projekt „S Daveláčkem pro rodinnou pohodu“. Předmětem projektu byla komplexní, individuální a dlouhodobá podpora osob pečujících o malé děti v Městysu Davle a blízkém okolí. Do projektu se zapojilo několik desítek osob cílové skupiny, resp. 45 rodin, pro které jsme navrhli tři hlavní okruhy aktivit – terénní práce, přístup k zaměstnání, setkávání rodin. Cílem projektu bylo pomoci 25 sociálně slabým rodinám zlepšit jejich životní situaci a postavení ve společnosti, což se podařilo. Projekt byl realizován po dobu 24 měsíců. Více informací zde.

V roce 2020 byla činnost Daveláčku z důvodu celosvětové pandemie covidu-19 omezena vzhledem k nedostatku finančních prostředků. V úzké spolupráci s Městysem Davle se stala hlavní náplní činnosti spolku organizace potravinové pomoci pro sociálně slabé rodiny s dětmi (rodiče samoživitele), osaměle žijící seniory a jiné potřebné. S příchodem válečného konfliktu na Ukrajině se našimi klienty stalo několik ukrajinských rodin, které před válkou utekly do České republiky a usídlily se v Davli a okolí.

V březnu 2023 má Daveláček „v péči“ a pomáhá společně s Městysem Davle:

  • 9 osaměle žijícím seniorům
  • 4 ukrajinským rodinám
  • 12 rodinám s dětmi (samoživitelé, rodiny v těžké životní situaci)

Další činnosti spolku:

  • přispíváme do časopisu Soutok (informačního periodika Městyse Davle)
  • přispíváme k péči o životní prostředí v rámci mezinárodního Dne země
  • zúčastňujeme se pravidelně každoroční celostátní Sbírky potravin, kde jako dobrovolníci pomáháme s výběrem potravin a drogerie od dárců v obchodech

Pokud se nám do budoucna podaří získat dostatečné množství finančních prostředků, rádi bychom i nadále pro naše klienty organizovali:

  • školení pro rodiče (zaměstnanost, ovládání moderních technologií, výchova aj.)
  • příměstské tábory pro děti
  • zájmové kroužky pro děti
  • setkávání rodin