POMOC DĚTEM – stále sháníme finanční dary

Občanské sdružení DAVELAČEK je sdružení zaměřené na aktivity vedoucí k vyšší kvalitě života dětí ze sociálně slabých rodin, zejména při jejich výchově a vzdělání a jejich snazší integraci do společnosti.

 Vaše dary zasílejte

 na transparentní účet

2100400860/2010    –    Fio bank, a.s.

Do zprávy pro příjemce uveďte váš email či jiné kontaktní údaje a my Vám rádi zašleme potvrzení o přijetí daru.

 Daveláček - výlet do Zoo

Podmínky pro odpočet daní pro fyzické osoby

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.

Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání.

Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

Právnické osoby

(podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.

Občanské sdružení Daveláček je osvobozen od daně darovací. Veškeré dary, které organizace získá, jsou tedy využity v plné výši.

Podrobnější informace naleznete v Zákoně o dani z příjmů č. 586/1992 Sb.

Kontaktní email: pomoc@davelacek.cz

Iveta Nejtková  – tel: 737 828 062

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.