Sponzoři

Nadační fond Avast


Montero spol. s r.o.


Daveláčku přispívá také několik fyzických osob pravidelným měsíčním příspěvkem, který pomáhá uhradit alespoň z části náklady spojené s provozem. 

Děkujeme především:

  • paní Marcele Římalové
  • panu Radkovi Římalovi
  • paní Janě Slancové
  • panu Jaromírovi Němcovi

Samozřejmostí je potvrzení o sponzorském daru sloužící jako doklad pro případnou slevu na dani z příjmu.